Hành tinh màu hồng nóng 240 độ C

Ngoài màu sắc độc đáo, hành tinh khí khổng lồ GJ 504b còn gây chú ý vì cách xa sao chủ tới 6,5 tỷ km.

Có thể bạn quan tâm