Có 1 kết quả :

Quỹ Carlsberg đã trở thành một phần không thể thiếu của tập đoàn Carlsberg - nơi đã ươm mầm cho các phát minh và thí nghiệm của tập đoàn

Quỹ Carlsberg: Tổ chức thương mại lâu đời điều hành hãng bia Carlsberg

Carlsberg là tập đoàn bia đầu tiên và duy nhất trên thế giới được điều hành bởi 1 quỹ độc lập. Đến nay, Quỹ Carlsberg đóng vai trò cung cấp nguồn tài chính và hỗ trợ các hoạt động khoa học, văn hóa, nghệ thuật nhằm đảm bảo con đường của hãng sẽ luôn đi theo tư tưởng của nhà sáng lập vĩ đại J.C. Jacobsen.