Hải Phòng đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng kinh tế năm 2020

Hải Phòng đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng kinh tế năm 2020
TPO - Dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tuy nhiên TP Hải Phòng vẫn đạt được những chỉ tiêu nổi bật, tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hôi của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 đạt gần 191.000 tỷ đồng, tăng 11,22%, đứng thứ hai cả nước.

Ông Lê Gia Phong – Cục trưởng Thống kê Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020. Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên thành phố vẫn đạt được những chỉ tiêu kinh tế - xã hội nổi bật, tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước đạt 190.768,8 tỷ đồng (tăng 11,22%), đứng thứ hai trong cả nước. Trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng 16,59%; nông-lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 2,35%; dịch vụ tăng 5,64%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 84.199,2 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 30.000 tỷ đồng, bằng 111,05% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 50.000 tỷ đồng, bằng 83,89% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến ngày 15/12/2020, toàn thành phố có 75 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, 26 dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng số vốn đầu tư FDI đạt hơn 1,4 tỷ USD.

Trong đầu tư xây dựng, do ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo thành phố, dự tính vốn đầu tư thực hiện năm 2020 của thành phố đạt 171.708,7 tỷ đồng (tăng 14%).

Năm 2020, thành phố giải quyết việc làm cho 55.400 lượt lao động, (tăng 0,91%); tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 40,15%. Thành phố cũng tiếp nhận và giải quyết theo đúng chế độ đối với 3.266 đối tượng chính sách và hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng  2.436 trường hợp…

Năm 2020 kinh tế thế giới có nhiều biến động, dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự vào của quyết liệt của Đảng, Nhà nước và toàn dân, nước ta đã phòng chống COVID-19 hiệu quả. Trong đó Hải Phòng được ghi nhận là một trong những địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch tốt nhất cả nước. 

MỚI - NÓNG