Có 3 kết quả :

Chuyện gì đang xảy ra ở chợ Hà Vỹ?

Chuyện gì đang xảy ra ở chợ Hà Vỹ?

TP - Chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội), sau những ngày “biển lặng”, nay “đại náo” trở lại. Vì sao chỉ một chợ gia cầm, mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mới đây phải yêu cầu tới 3 bộ (Công Thương, NN&PTNT và Công an) phải bắt tay, cùng “làm sạch”?