Hà Nội vắng lặng trong những ngày xử phạt người ra đường không vì mục đích thiết yếu

Hàng quán gần như đóng cửa toàn bộ, người dân hạn chế ra đường trong ngày Hà Nội ra quân xử phạt người vi phạm lệnh hạn chế ra đường, phòng dịch Covid-19. 

Có thể bạn quan tâm