Hà Nội thí điểm người đứng đầu lựa chọn bổ nhiệm cấp phó của mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch về việc thí điểm một số chủ trương theo tinh thần Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XIII và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư như: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình.

Sáng 13/7, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy (khóa XVII) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trình bày báo cáo, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo chương trình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025”. Các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã chủ động tham mưu; các cấp ủy trực thuộc đã sớm ban hành, triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Hà Nội thí điểm người đứng đầu lựa chọn bổ nhiệm cấp phó của mình ảnh 1

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Đặc biệt, ngay sau khi có chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, do Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo.

Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Tính đến ngày 15/6, toàn thành phố đã hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp cơ sở. 30/30 quận, huyện, thị xã và 81/84 đơn vị sở, ban, ngành, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện xong quy trình quy hoạch cùng cấp và đang được thẩm định, phê duyệt.

Với tinh thần siết chặt kỷ cương, kỷ luật Đảng, 6 tháng đầu năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc cũng đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng (khiển trách: 7; cảnh cáo: 3) và 359 đảng viên (khiển trách 254 trường hợp, cảnh cáo 37 trường hợp, cách chức 7 trường hợp, khai trừ 61 trường hợp).

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình đề nghị, các đơn vị cần có giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, khó khăn trong thời gian tới, mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố phải gương mẫu đi đầu, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh, trí tuệ của người đứng đầu khi giải quyết công việc được giao.

Ông Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình số 01, bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò là chương trình “xương sống, cốt lõi” trong 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về phát triển Thủ đô; sớm hoàn thành các đề án, dự án, kế hoạch theo Chương trình số 01.

Cũng theo ông Dũng, các cấp ủy Đảng thành phố cần nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức...

Ông Dũng đề nghị, nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch về việc thí điểm một số chủ trương theo tinh thần Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII và hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư như: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; Bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu Ủy viên Ban Thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bí thư Thành ủy lưu ý, tiếp tục nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị thành phố; rà soát việc phân công, giao nhiệm vụ giữa các đơn vị để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm sớm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

MỚI - NÓNG