Hà Nội tăng cường kiểm tra đơn vị nhũng nhiễu

Hà Nội tăng cường kiểm tra đơn vị nhũng nhiễu
TP - Trước tình trạng một số sở, ngành, quận, huyện đến nay vẫn chưa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị về “Năm kỷ cương hành chính - 2013”, thành phố Hà Nội yêu cầu đoàn kiểm tra công vụ cần tập trung kiểm tra những cơ quan, đơn vị dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực; đơn vị chưa ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị; kiểm tra những vụ việc theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

> Hà Nội nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức
> Xử lý cả công chức uống rượu bia khi tiếp khách

Theo UBND TP Hà Nội, hiện ở một số sở, ngành, quận, huyện chưa tạo ra sự chuyển biến rõ nét về thực hiện kỷ cương hành chính, còn xảy ra trường hợp cán bộ, công chức sách nhiễu người dân, doanh nghiệp, làm ảnh hưởng hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG