Hà Nội: Lương giám đốc nhân sự cao nhất 147 triệu đồng/tháng

Hà Nội: Lương giám đốc nhân sự cao nhất 147 triệu đồng/tháng
Theo khảo sát của Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tại TP Hồ Chí Minh có tỷ lệ cao hơn so với Hà Nội. 

Mức lương được trả cao nhất trong quý 2/2014 thuộc về doanh nghiệp hoạt động tại TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công nghệ sinh học cho vị trí giám đốc kinh doanh với mức lương là 161 triệu đồng VNĐ/tháng. Còn tại Hà Nội, mức lương cao nhất được dành cho vị trí giám đốc nhân sự của một tập đoàn sản xuất với mức 147 triệu đồng/tháng. 

Cũng trong quý 2 này, Navigos Search đã thống kê thêm về các lĩnh vực được trả lương cao nhất, từ 1.000 USD trở lên. Tại Hà Nội, ba lĩnh vực được trả lương cao nhất trong quý 2 bao gồm: dịch vụ tài chính - kỹ thuật và bán hàng và tiếp thị. 

Còn tại TP Hồ Chí Minh, lĩnh vực bán hàng và tiếp thị được trả lương cao nhất. Điều đáng lưu ý là trong quý 2, rất nhiều ngành hàng từ dược phẩm, bán lẻ, khách sạn, sản xuất, hàng tiêu dùng…đều có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhân sự cấp cao trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị và sẵn sàng trả lương cao cho những nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tiếp theo, lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin cũng được trả lương cao nhất.

Nhìn chung, trong quý này, có 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất, gồm: ngành sản xuất, chiếm 17% nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao; Ngành hàng tiêu dùng/bán lẻ chiếm 14%; ngành tài chính – ngân hàng – bảo hiểm chiếm 10%; ngành công nghệ thông tin chiếm 9%; ngành dệt may chiếm 7%...

Trong số 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý này, đáng chú ý có ngành hàng tiêu dùng/bán lẻ có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tăng mạnh, 14% so với 6% trong quý 1, đẩy ngành tài chính – ngân hàng – bảo hiểm xuống vị trí thứ 3. Bên cạnh đó, ngành dệt may đã lần đầu tiên lọt vào 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất. 

Navigos Search dự báo ba ngành sẽ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý 3 bao gồm công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng và dệt May, khi lần lượt chiếm 19%,13% và 11% trong tổng số yêu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong 10 ngày đầu tiên của tháng 7/2014.

Theo Lan Hương

Theo Hà Nội Mới
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm