Hà Nội khuyến khích sản xuất nông nghiệp chuyên canh

Hà Nội khuyến khích sản xuất nông nghiệp chuyên canh
TP - HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 25 về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014- 2015. 

Theo đó, đối với giống cây trồng, giống thủy sản sẽ được hỗ trợ một lần 50% chi phí mua giống lần đầu. Giống vật nuôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí thụ tinh nhân tạo khi phối giống bằng tinh bò sữa, bò thịt chất lượng cao, tinh lợn giống cao sản. 

Về phòng chống dịch bệnh: Đối với cây trồng, hỗ trợ 50% chi phí bảo vệ thực vật trong năm đầu và 30% trong năm thứ hai... 

MỚI - NÓNG