Hà Nội khảo sát sự hài lòng của người dân ở bộ phận một cửa

Hà Nội sẽ khảo sát độ hài lòng của người dân khi giao dịch tại bộ phận một cửa
Hà Nội sẽ khảo sát độ hài lòng của người dân khi giao dịch tại bộ phận một cửa
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trực tiếp tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Để nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS), UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND  về việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2020.

Theo đó, để đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, thành phố sẽ tổ chức đánh giá độc lập; đo lường Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 20 Sở, cơ quan tương đương Sở, 30 quận, huyện, thị xã; không thực hiện việc giao cho các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp phát, thu loại phiếu này.

Đối tượng khảo sát gồm cá nhân, người đại diện tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa của cơ quan, địa bàn được khảo sát từ ngày 1/01/2020 đến thời điểm khảo sát. Phương án khảo sát: Kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận một cửa và khảo sát hồi tố qua bưu điện.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu UBND thành phố thời điểm, cách thức công bố và sử dụng kết quả. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai nghiệp vụ điều tra, khảo sát; nhập liệu, tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo nghiên cứu, phân tích.

Thành phố cũng sẽ triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ ở một số lĩnh vực dịch vụ công: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; dịch vụ y tế công; dịch vụ giáo dục công.

Đối tượng khảo sát đối với lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng là các cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả tại các cơ quan, đơn vị được khảo sát từ ngày 1/01/2020 đến thời điểm khảo sát. Đối với dịch vụ y tế công, giáo dục công là người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục từ ngày 1/01/2020 đến thời điểm khảo sát.

Việc khảo sát sẽ được tiến hành trực tiếp tại bộ phận một cửa của các đơn vị được lựa chọn. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 8/2020 và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 31/12/2020...

Trong lần khảo sát này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo áp dụng mẫu phiếu khảo sát theo quy định của Bộ Nội vụ, trong đó có các thang đo lường theo 5 mức: rất hài lòng, hài lòng, bình thường, không hài lòng, rất không hài lòng.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm