Hà Nội: Hợp nhất 6 đơn vị thuộc lĩnh vực nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội; Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội và Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NN&PTNT Hà Nội.

Theo quyết định sửa đổi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có giám đốc và từ 3 đến 4 phó giám đốc; 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý xây dựng công trình; Phòng Kỹ thuật và Chính sách nông nghiệp); 7 chi cục thuộc Sở (Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội; Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội; Chi cục Kiểm lâm Hà Nội; Chi cục Thủy sản Hà Nội; Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội); 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội; Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội; Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội; Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội; Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội; Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội).

Cũng theo quyết định sửa đổi, bổ sung, các tổ chức sau thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được sắp xếp theo quyết định của UBND thành phố: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội và Chi cục Thủy lợi Hà Nội; Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội và Trung tâm Khuyến nông Hà Nội; Ban Quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý và dịch vụ thủy lợi Hà Nội và Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án, trình UBND thành phố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

MỚI - NÓNG