Hà Nội dừng triển khai số hóa dữ liệu vận tải hành khách công cộng

Hà Nội dừng triển khai số hóa dữ liệu vận tải hành khách công cộng
TPO - UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất, chưa triển khai xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố vì đây chỉ là ứng dụng nhỏ, lẻ và chỉ phục vụ cho đối tượng sử dụng là cán bộ phòng quản lý hạ tầng (Sở Giao thông Vận tải).

UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 6731/VP-KGVX cho ý kiến về triển khai xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Cụ thể, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Sở Thông tin và Truyền thông ý kiến việc triển khai xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Trong đó có đề cập, trước đây, lĩnh vực giao thông vận tải, TP Hà Nội đã đầu tư các công trình giao thông đường bộ, hệ thống giao thông gắn với ứng dụng CNTT như: Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông của thành phố; công tác quản lý giấy phép lái xe bằng vật liệu PET; triển khai hệ thống thẻ vé điện tử thông minh; hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến BRT từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa thuộc hợp phần xe buýt nhanh (BRT)... đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, theo chỉ đạo của UBND TP, hệ thống ứng dụng CNTT của TP sẽ theo hướng tập trung, đồng bộ thống nhất. Đồng thời, căn cứ kế hoạch của UBND TP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2016, trong đó, giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện rà soát, nâng cấp và khai thác các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý giao thông làm cơ sở hình thành hệ thống giao thông thông minh trước ngày 1/1/2017. Việc ứng dụng CNTT lĩnh vực giao thông là phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề như quản lý hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, điều khiển tín hiệu giao thông, cơ sở hạ tầng và các ứng dụng để hình thành hệ thống giao thông thông minh.

Đồng thời, việc triển khai sẽ liên quan đến các dữ liệu bản đồ nền dùng chung của thành phố, do đó, để việc triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giao thông được tổng thể, thống nhất, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND TP xem xét: Chưa triển khai xây dựng số hóa cơ sở dữ liệu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố vì đây chỉ là ứng dụng nhỏ, lẻ và chỉ phục vụ cho đối tượng sử dụng là cán bộ phòng quản lý hạ tầng (Sở Giao thông Vận tải). 

Trên cơ sở hiện trạng, yêu cầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của ngành và định hướng ứng dụng giao thông thông minh phục vụ xã hội, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, đề xuất. Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu kế hoạch tổng thể, thống nhất Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo phù hợp chỉ đạo chung của TP.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy đốt rác phát điện

Hà Nội tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy đốt rác phát điện

TPO - Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm tiếp nhận rác tại các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn và Xuân Sơn; giải quyết tình trạng cấp bách, khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện các khu chôn lấp hợp vệ sinh không còn khả năng tiếp nhận rác...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị

Hà Nội đảm bảo tiêm vắc xin đúng đối tượng, kịp thời xử lý nếu có tai biến

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Y tế chủ động tham mưu và hướng dẫn các quận, huyện thị xã bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin cho đúng đối tượng; tăng cường quản lý hoạt động tiêm chủng, theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý tai biến sau tiêm chủng.