Hà Nội: Công khai mọi trình tự, thủ tục hành chính để dân giám sát

Hà Nội: Công khai mọi trình tự, thủ tục hành chính để dân giám sát
Năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thành phố Hà Nội là công khai mọi trình tự, thủ tục hành chính để dân kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, giảm tối đa các thủ tục rườm rà, gây phiền hà, rắc rối cho người dân...

Tạo thuận lợi cho việc công khai hóa các trình tự, thủ tục, Sở Tư pháp đã áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng hệ thống thông tin công chứng, hệ thống đăng ký hộ tịch của thành phố, hoàn chỉnh các quy trình về trình tự, thủ tục giải quyết công việc trong các lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, thi hành án dân sự...

Sở còn xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của thành phố và chương trình tư vấn pháp luật trực tuyến trên cổng giao tiếp điện tử của thành phố để các tổ chức, công dân đều có thể truy cập, tham khảo.

Ngành đảm bảo duy trì hoạt động "một cửa" trong công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Đặc biệt, ngành nghiên cứu áp dụng các đề án xã hội hóa hoạt động công chứng để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu công chứng, chứng thực của các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô.

Đồng thời, xây dựng và áp dụng chuẩn mực nghiệp vụ, đạo đức của cán bộ hộ tịch, luật sư, giám định viên, công chứng viên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của Thủ đô và đất nước.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh

21 cơ quan đề nghị giám sát vấn đề đất đai

TPO - Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, nếu Quốc hội có điều kiện đi giám sát về vấn đề đất đai trước khi xem xét, thông qua Luật Đất đai bổ sung, sửa đổi, sẽ có nhiều thông tin từ thực tế, cơ sở thực tiễn về vấn đề tương đối khó này.
Trụ sở Công an tỉnh Gia Lai

Kỷ luật khiển trách nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Văn Lâu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai).