Hà Nội: Cả nghìn lao động hợp đồng làm thay công chức

TP - Tổng lượng lao động hợp đồng do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hà Nội tự ký tính đến hết năm 2013 lên đến 11.571 người. Nhiều nhiệm vụ theo quy định chỉ giao cho cán bộ, công chức nay đã do người lao động hợp đồng thực hiện…

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, dù nhiều cơ quan hành chính, sự nghiệp không đăng ký tuyển dụng cho đủ chỉ tiêu biên chế, nhưng vẫn tự ý ký hợp đồng lao động với 11.571 người. 


Trong đó, 1.128 người lao động hợp đồng đã làm thay nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và 10.443 người lao động hợp đồng làm thay cán bộ trong cơ quan sự nghiệp.

Nhiều cơ quan nhà nước đã sử dụng lao động hợp đồng vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao. 

Theo Sở Nội vụ, kết quả kiểm tra cho thấy nhiều đơn vị ký hợp đồng lao động khá tùy tiện, không thống nhất ở các nội dung như mẫu hợp đồng, thời gian lao động không đúng quy định, công việc hợp đồng không rõ ràng, chế độ tiền lương không theo quy định. 

Có trường hợp hợp đồng lao động do Chủ tịch UBND quận, huyện ký, có trường hợp do Trưởng phòng Nội vụ ký hoặc Trưởng phòng chuyên môn tự duyệt.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, cho rằng, việc các quận, huyện, sở, ngành tự ý ký hợp đồng lao động sẽ dẫn đến việc nhiều người thi không đỗ công chức cố ngồi lại ghế hợp đồng để chờ cơ hội vào biên chế. 

Đại diện Ban VHXH thuộc HĐND thành phố cho rằng, tình trạng hàng ngàn lao động hợp đồng làm thay công chức có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng thực thi công vụ và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cán bộ khác khi quỹ lương, phụ cấp phải phân bổ cho nhiều người hơn. 

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, thực trạng “xé rào” tuyển lao động hợp đồng đã được thanh tra, xử lý. 

Thực tế, khối lượng công việc tại các sở ngành, quận, huyện nhiều năm qua đã tăng lên chóng mặt, có lĩnh vực gấp cả chục lần so với một tỉnh khác. Tuy nhiên, ông Sáng nêu rõ, trong việc tự ý ký hợp đồng lao động tại một số nơi có dấu hiệu nể nang con em lãnh đạo, thi vào biên chế không đỗ đã chuyển sang ký hợp đồng. 

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, lưu ý, vấn đề tự ý tuyển hàng loạt lao động hợp đồng vào làm thay công chức cần được chấn chỉnh ngay như thanh lý hợp đồng đến hạn, thậm chí trước hạn.

"Điều lo ngại nhất là nếu các cơ quan tự ý tuyển thì việc giao chỉ tiêu biên chế hằng năm chẳng có ý nghĩa gì. Việc quản lý đã quá lỏng lẻo, lãnh đạo quận, huyện tự quyết hết cả. Trong khi đó, việc xử lý còn chưa triệt để”, bà Thanh nói.

MỚI - NÓNG