Hà Nội bổ sung vốn đầu tư trung hạn tăng hơn 14.000 tỷ đồng

TPO - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 từ 104.723 tỷ đồng, lên 119.224 tỷ đồng, tăng 14.501 tỷ đồng.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, HĐND thành phố phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, bao gồm những nội dung: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 từ 104.723 tỷ đồng, lên 119.224 tỷ đồng, tăng 14.501 tỷ đồng.

Cụ thể, điều chỉnh giảm mức vốn bố trí thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và dự phòng với tổng kinh phí giảm 4.969 tỷ đồng. Cập nhật, điều chỉnh danh mục và mức vốn cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố với tổng số vốn tăng là 10.830 tỷ đồng. Cập nhật, điều chỉnh giảm mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu Thành phố với tổng vốn giảm 102 tỷ đồng.

Cập nhật điều chỉnh mức vốn, bổ sung danh mục các dự án theo cơ chế đặc thù trên địa bàn 4 quận (Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm) và huyện Hoài Đức với mức vốn tăng 2.808 tỷ đồng. Điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

Cập nhật, điều chỉnh mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện (hỗ trợ có mục tiêu, hỗ trợ đặc thù, hỗ trợ từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Thủ đô) vói tổng mức vốn tăng 5.934 tỷ đồng. Đưa ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 đối với 52 dự án để tiếp tục rà soát, xem xét đầu tư trong kỳ đầu tư công trung hạn của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm