Gửi tiền ngân hàng ngoại sẽ phải khai báo thông tin

Gửi tiền ngân hàng ngoại sẽ phải khai báo thông tin
TP - Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính) được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ cá nhân, tổ chức theo quy định tại giấy phép và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Người cư trú là tổ chức, công dân Việt Nam được sử dụng khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam để rút tiền mặt; thực hiện chuyển tiền, chuyển sang tài khoản khác do chính khách hàng là chủ tài khoản tại chính TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

 Đặc biệt, dự thảo Thông tư nêu rõ: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để nhận biết theo quy định (tại Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền…).

MỚI - NÓNG