Có 1 kết quả :

Đội FIMO đến từ trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu vệ tinh do các bạn tự chế tạo trong cuộc thi Cansat năm 2017 của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Giúp sinh viên tự chế tạo vệ tinh

TP - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ phối hợp cùng các trường đại học giúp sinh viên chế tạo vệ tinh siêu nhỏ tại trường, thay chỉ vì chỉ dạy lý thuyết là chính như hiện nay. Đây cũng là hướng đào tạo về công nghệ vũ trụ ở nhiều trường đại học thế giới.