Giới thiệu 210.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Giới thiệu 210.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng
TP - Ban chấp hành T.Ư Đoàn cho biết, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 sẽ thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng. 

Theo đó, 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

100% Đoàn cấp tỉnh, huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên. 100% Đoàn xã thành lập được ít nhất 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. 

Tổ chức Đoàn sẽ tư vấn, hướng nghiệp cho 1,6 triệu thanh niên, dạy nghề cho 40 ngàn thanh niên và giới thiệu việc làm cho 150 ngàn thanh niên. 

Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn giáo dục, giúp đỡ được thêm ít nhất 1 thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Cùng đó, sẽ giới thiệu 210 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó phấn đấu 65% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

MỚI - NÓNG