Giết người vì mấy con lươn

Giết người vì mấy con lươn
Tức giận vì suốt ngày bị kẻ gian trộm trúm lươn, Phương và An đi rình và đánh chết ông Hùng khi thấy ông này mang kích điện trong khu vực thả trúm.

Giết người vì mấy con lươn

> Giết người vì ... 20.000 đồng
> Giết người vì đâm... nhầm
> Giết người vì bị ‘xin đểu” 5.000 đồng

Tức giận vì suốt ngày bị kẻ gian trộm trúm lươn, Phương và An đi rình và đánh chết ông Hùng khi thấy ông này mang kích điện trong khu vực thả trúm.

Theo T.Đ
CA. Nghệ An

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG