Giao thông nội đô giảm, vì sao chất lượng không khí Hà Nội vẫn xấu?

Mặc dù số lượng các phương tiện giao thông đã được giảm thiểu, nhưng chất lượng không khí trên địa bàn Hà Nội vẫn ghi nhận ở mức xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Có thể bạn quan tâm