Giáo sư Lê Hồng Lý đắc cử Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

GS.TS. Lê Hồng Lý trở thành tân Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
GS.TS. Lê Hồng Lý trở thành tân Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
TPO - GS.TS. Lê Hồng Lý vừa trúng cử chức Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (2020- 2025). Kết quả công khai tại phiên họp chính thức, Đại hội đại biểu toàn quốc sáng 20/7.
Tại phiên họp chính thức sáng 20/7, GS. TSKH. Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VII báo cáo tổng kết: Nhiệm kỳ Đại hội VII đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội, quan trọng nhất là thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Hội: Sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa - văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam. Về công tác sưu tầm, Dự án Công bố, phổ biến tài sản văn hóa - văn nghệ dân gian Việ t Nam đã xuất bản 2.500 công trình - tác phẩm, chọn lọc trong tổng số gần 4.000 công trình sưu tầm nghiên cứu, là thành quả lao động miệt mài của hơn 1.000 hội viêntrong suốt 30 năm. Còn lại hơn 1.000 tác phẩm, công trình chưa được xuất bản, Văn phòng Hội đang lưu giữ và bảo quản.
Giáo sư Lê Hồng Lý đắc cử Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam ảnh 1 GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh tổng kết thành tựu của nhiệm kỳ trước
Trong nhiệm kỳ qua, Hội cũng góp phần hoàn thiện hồ sơ Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam, Hát xoan Phú Thọ và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc Hội đã động viên hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian trong đó có công trình với quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương.
Giáo sư Lê Hồng Lý đắc cử Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam ảnh 2  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu lưu ý một số việc cần làm trong nhiệm kỳ tới
Hội cũng đã tập trung đầu tư các công trình sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa dân gian biển đảo nhằm góp phần khẳng định chủ quyền, lãnh thổ biển đảo của Việt Nam như: “Văn hóa dân gian biển đảo miền Trung”, “Hải trình Nam- Bắc, Bắc- Nam”, “Vè các lái”… Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tập trung thực hiện những nội dung quan trọng: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật như Nghị quyết 23-NQ/TW, Nghị quyết 33-NQ/TW, Kết luận 76-KL/TW, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Hội. Tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển bền vững văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng tình hình mới, yêu cầu mới hiện nay, hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Giáo sư Lê Hồng Lý đắc cử Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam ảnh 3 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa 8
Hội VNDG cần đánh giá đúng tình hình hoạt động trong những năm qua, đúc rút kinh nghiệm, tập trung trí tuệ, trách nhiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới với những hoạt động hiệu quả, thiết thực. Xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc. Hội cũng cần tập trung biên soạn, chọn lọc trong số hơn 1.500 bản thảo công trình chưa xuất bản, bổ sung những công trình mới có chất lượng, có giá trị để đề xuất tiếp tục thực hiện Dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”, nhằm bảo tồn và phát huy đầy đủ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc. Trên cơ sở đó góp phần quảng bá vốn văn hóa, văn nghệ dân gian độc đáo của các dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.


Đại hội bầu ra 13 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025), trong đó GS.TS. Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch. Ông Nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
TPO - Hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sạt lở đất. Tuy nhiên, người dân có thể nắm được các khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi theo dõi hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất ở địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.