Có 34 kết quả :

Tạo ra muỗi biến đổi gene kháng sốt rét

Tạo ra muỗi biến đổi gene kháng sốt rét

TP - Các nhà khoa học Mỹ vừa thông báo, họ đã nuôi thành công một loài muỗi biến đổi gene có thể chống lại việc lây bệnh sốt rét. Các nhà khoa học đã đưa gene kháng sốt rét vào hệ gene của muỗi nhờ phương pháp sửa chữa gene mang tên Crispr.