Có 5 kết quả :

'Hiến kế' biện pháp hạn chế bạo lực học đường

'Hiến kế' biện pháp hạn chế bạo lực học đường

Để hạn chế tình trạng bạo lực học đường, cần có sự chung tay trách nhiệm của nhà trường, của gia đình và xã hội. Song song với trách nhiệm lớn từ phía gia đình của các em, thì vai trò của người thầy là rất quan trọng trong việc giáo dục và ngăn chặn hành vi bạo lực của học sinh.