Giáo dục đạo đức, lối sống cho TTN

Giáo dục đạo đức, lối sống cho TTN
TP - T.Ư Đoàn vừa ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên (TTN) giai đoạn 2013-2020”.

> Học tập trong hành lang kỷ luật ‘thép’
> Cần thiết sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam

Đề án vun đắp niềm tin, lòng yêu nước, thúc đẩy TTN thi đua học tập, rèn luyện lập thân, lập nghiệp, dựng xây đất nước. Hướng tới mục tiêu giới thiệu 2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Cảm hóa giáo dục được 75.000 TTN chậm tiến;

Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào các hoạt động của Đoàn, Hội tăng lên 65%. Đề án đặt ra các giải pháp: Nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn các cấp về tầm quan trọng của công tác giáo dục; Tạo môi trường thực tiễn để đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên;

Chuyển tải các nội dung giáo dục thông qua các hoạt động tuyên tuyền; Tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG