Giảm thời gian, tăng sự hài lòng trong dịch vụ công

Dịch vụ công đã giúp người dân hài lòng hơn
Dịch vụ công đã giúp người dân hài lòng hơn
TP - Kết quả đánh giá thực hiện “Đề án thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công” của Hà Nội tại một số đơn vị, doanh nghiệp cho thấy nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn, sự hài lòng của người dân đã tăng.    

Theo đánh giá vừa được UBND thành phố Hà Nội công bố cho thấy, thời gian qua nhiều thủ tục hành chính, quy định, văn bản hành chính ở các lĩnh vực quan trọng đã được rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính đã được quan tâm thực hiện. Riêng “Đề án thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công” được triển khai thí điểm tại 2 đơn vị là Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội và Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã được triển khai theo kế hoạch.

Việc thí điểm áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội chính thức triển khai từ tháng 7/2014 và Công ty Nước sạch số 2 từ tháng 1/2015. Kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội từ 1/7/2014 đến 25/6/2015 đã tiếp nhận 193.924 hồ sơ, trong đó 100% đã được giải quyết đúng hạn; Công ty Nước sạch số 2, từ ngày 1/1 đến 25/6/2015 tiếp nhận 3.458 hồ sơ, trong đó đúng hạn 2.786/3.228 hồ sơ, đạt 86,3%. Điều đáng nói chỉ số hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ công đều tăng ở 2 đơn vị: Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng từ 73,8% (đợt I) lên 80,4% (đợt II) và Công ty Nước sạch số 2 tăng từ 42% (đợt I) lên 45,3% (đợt II).

Đánh giá cho thấy hoạt động cung cấp dịch vụ công của hai đơn vị này đã tạo nhiều chuyển biến. Các thông tin được công khai tại các địa điểm tiếp nhận và trả kết quả; ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân và kỹ năng làm việc của đội ngũ viên chức, nhân viên được nâng cao. Đặc biệt, cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp dịch vụ công được rút ngắn thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ bước đầu được đơn giản hóa và không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần...

MỚI - NÓNG