Có 1 kết quả :

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu ảnh: minh châu

Có nên giao giám định âm thanh, hình ảnh cho Viện Kiểm sát?

TP - Ngày 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, một trong những vấn đề còn ý kiến khác nhau là việc bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.