Có 9 kết quả :

Giác quan thứ sáu của cá heo

Giác quan thứ sáu của cá heo

Cho đến nay, chúng ta vẫn biết cá heo đã mất hoàn toàn khướu giác nhưng vẫn có năm giác quan: thị giác, xúc giác, thính giác, vị giác và định vị bằng sóng siêu âm. Tương tự dơi, cá heo có khả năng phát ra sóng siêu âm, sau đó cảm nhận sóng dội lại để “vẽ” địa thế xung quanh và phát hiện con mồi.