Có 1 kết quả :

Vì sao chậm công bố kết quả thanh tra giá điện?

Vì sao chậm công bố kết quả thanh tra giá điện?

TPO - “Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn công bố kết quả thanh tra giá điện đến quý 3/2019. Nay đã gần hết quý 2/2020 vẫn chưa thấy công bố kết quả thanh tra. Vậy Quốc hội có biết nguyên nhân tại sao chậm có kết luận thanh tra không?", cử tri thắc mắc.