Gặp người đàn ông từ 'con nghiện 15 năm' thành doanh nhân thành đạt

Anh Trần Lê Tuấn chia sẻ về quá trình làm lại cuộc đời từ một con nghiện 15 năm thành Phó Giám đốc Công ty Huyền thoại Việt.