Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Gần 4.500 người dự đoán đúng câu hỏi tuần thứ 11

Gần 4.500 người dự đoán đúng câu hỏi tuần thứ 11
TP - Giải nhất thuộc về Trương Thị Quế Anh (Lớp NH 10, K33, ĐH Kinh tế TPHCM); Giải nhì: Nguyễn Văn Nhanh (Văn phòng UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long); Giải ba: Dương Thị Sáu (Thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Đáp án đúng tuần 11 (từ 13 đến 20/10/2009): Câu 1: Lê Duẩn; Câu 2. Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương; Câu 3: Năm 2008. Có 4.404 người trả lời đúng đáp án trong tuần.

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ mười hai (từ 10h ngày 20 đến 10h ngày 27/10/2009): Câu 1: Nghị quyết 46 - NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” đã đưa ra lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm nào?  (a - Năm 2008; b- Năm 2010; c- Năm 2012; d- Năm 2015).

Câu 2: Trong Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam, lần đầu tiên đưa ra khái niệm “Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”? (a- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V;b - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI; c - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII; d- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII).

Câu 3: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?  (a- Sửa đổi lối làm việc (10/1947); b- Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960); c- Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5/1966); d- Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969). 

MỚI - NÓNG