Gần 1.000 thanh niên Thanh Hóa biểu thị lòng yêu nước

Thanh niên Thanh Hóa tổ chức buổi mít tinh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; lên án những hành động sai trái của Trung Quốc.
Thanh niên Thanh Hóa tổ chức buổi mít tinh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; lên án những hành động sai trái của Trung Quốc.
TP - Trước những hành động ngang ngược từ phía Trung Quốc, để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc; tinh thần xung kích, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chiều ngày 14/5, gần 1.000 thanh niên Thanh Hóa đã tổ chức buổi mít tinh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; lên án những hành động sai trái của Trung Quốc.

Kết thúc buổi mít tinh, gần 1.000 thanh niên Thanh Hóa đã đồng thanh hô vang các khẩu hiệu biểu thị cho lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong đấu tranh chống âm mưu xâm lấn chủ quyền biển, đảo của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG