Có 1 kết quả :

Diễn giả Francis Hùng

Francis Hùng – Người Việt đầu tiên được Mỹ công nhân 'nhân tài'

Ngày 10/3, Francis Hùng – diễn giả, chuyên gia đào tạo và nhà tư vấn chiến lược vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được Hoa Kỳ công nhận danh hiệu “nhân tài” trong cả ba lĩnh vực: diễn thuyết, đào tạo, tư vấn chiến lược kinh doanh, đã khẳng định năng lực người Việt không thua kém bất kì quốc gia nào trên bản đồ thế giới.