Festival Thanh niên, sinh viên thế giới qua 15 lần tổ chức

Festival Thanh niên, sinh viên thế giới qua 15 lần tổ chức
Hướng đến Festival 16 diễn ra từ ngày 7 đến 15/8 tới tại Caracas (Venezuela), Tiền Phong xin điểm lại những hoạt động sôi nổi và giàu ý nghĩa của Festival qua 15 lần tổ chức.

Lần thứ nhất: Diễn ra năm 1947 tại CHXHCN Tiệp Khắc với sự tham gia của 17.000 đại biểu đến từ 72 quốc gia.

Lần thứ 2: Tổ chức tại Budapet (Hungari) năm 1949 với sự tham gia của 20.000 bạn trẻ đến từ 82 quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Festival.

Lần thứ 3: Tổ chức tại Berlin (CH dân chủ Đức) năm 1951 với sự tham gia của 26.000 đại biểu từ 104 quốc gia.

Lần thứ 4: Được tổ chức năm 1953 tại Bucaret (Rumani) với sự tham gia của 30.000 đại biểu đến từ 111 quốc gia.

Lần thứ 5: Diễn ra năm 1955 tại Vacsava (Ba Lan) với sự có mặt của 31.000 đại biểu đến từ 114 nước.

Lần thứ 6: Tổ chức năm 1957 tại Matxcơva (Liên Xô trước đây) với sự tham dự của 34.000 đại biểu đến từ 131 quốc gia.

Lần thứ 7: Tổ chức năm 1959 tại Viên (áo) với sự tham dự của 18.000 bạn trẻ đến từ 112 quốc gia.

Lần thứ 8: Tổ chức năm 1962 tại Henxinki (Phần Lan) với sự tham dự của 18.000 đại biểu đến từ 134 quốc gia.

Lần thứ  9: Diễn ra năm 1968 tại Xôphia (Bungari) với sự có mặt của 20.000 đại biểu đến từ 138 quốc gia.

Lần thứ 10: Tổ chức năm 1973 tại Berlin (CH dân chủ Đức trước đây) với sự có mặt của 30.000 đại biểu đến từ 140 quốc gia.

Lần thứ 11: Tổ chức tại năm 1978 tại Lahabana (Cu Ba) với sự có mặt của 18.500 đại biểu đến từ 145 quốc gia.

Lần thứ 12: Tổ chức năm 1985 tại Maxcơva (Liên Xô trước đây) với sự tham dự của 26.000 đại biểu đến từ 157 quốc gia.

Lần thứ 13: Tổ chức năm 1989 tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với sự có mặt của 16.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia.

Lần thứ 14: Diễn ra năm 1997 tại Havana (Cu Ba) với sự có mặt của hơn 12.000 đại biểu đến từ 132 quốc gia.

Lần thứ 15: Diễn ra vào năm 2001 tại Angiê (Thủ đô nước CH Angiêri dân chủ và nhân dân) với sự tham gia của hơn 6.500 đại biểu của 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại mỗi thời điểm, nội dung hoạt động cụ thể của Festival có những khác nhau trên nhiều phương diện nhưng tinh thần nổi bật xuyên suốt qua các kỳ Festival đó là thể hiện lòng yêu chuộng tự do, hòa bình và phát triển của đông đảo giới trẻ, cùng xiết chặt tay nhau đoàn kết chống lại áp bức, bất công.

Đoàn đại biểu thanh niên VN tham gia đầy đủ và tích cực tại các kỳ Festival kể từ Festival lần thứ 2 với nhiều thành công rực rỡ, góp phần quan trọng thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong các thời kỳ cách mạng.

MỚI - NÓNG