EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận 230 tỷ đồng

EVNFinance là công ty tài chính có thế mạnh thu xếp nguồn lực cho các dự án ngành điện
EVNFinance là công ty tài chính có thế mạnh thu xếp nguồn lực cho các dự án ngành điện
Năm 2018 đánh dấu 10 năm EVNFinance có mặt trên thị trường tài chính Việt Nam. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10% trong năm nay, đạt mức 230 tỷ đồng.

Ngày 26/4, công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội lần này cũng đánh dấu thập kỷ đầu tiên EVNFinance chính thức đi vào hoạt động (từ ngày 01/9/2008).

Theo chương trình, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trước đó, EVNFinance đã có văn bản đề nghị các cổ đông xem xét đề cử, ứng cử nhân sự tham gia từ tháng 2/2018. Đến ngày 20/4/2018, Ngân hàng nhà nước đã thẩm định và thông qua bằng văn bản các đề cử của cổ đông.

Năm 2017, là năm thứ 10 EVNFinance có mặt trên thị trường tài chính Việt Nam, tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đặc biệt trong việc thu xếp tài chính cho các dự án ngành điện.

Báo cáo của EVNFinance cho thấy, tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản công ty đạt 19.341 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 211,8 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu tại 31/12/2017 là 2,09%, duy trì dưới 3% theo định hướng của NHNN, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định...

Trong năm 2018, EVNFinance hướng tới mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10%, đạt 230 tỷ đồng. 

Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận với những cam kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty theo định hướng phát triển phù hợp với mục tiêu đến năm 2022: trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam; giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong ngành điện, các thành phần kinh tế khác và cá nhân; là một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại thị trường Việt Nam, kinh doanh có lợi nhuận hàng năm, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

MỚI - NÓNG
Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh
Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh
TPO - “Vietnamese Concert” của Hoàng Thùy Linh được đầu tư công phu về mặt hình ảnh. Dù vậy, chất lượng âm nhạc, đặc biệt là khả năng live của nữ ca sĩ chưa đủ thuyết phục.