Nhiều trường 'bội thu' hồ sơ NV2

Nhiều trường 'bội thu' hồ sơ NV2

TPO- Đến thời điểm này, nhiều trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung được gần 10 ngày. Theo thống kê của các trường, nhiều ngành nhận lượng hồ sơ lớn, gấp 37 lần chỉ tiêu cần tuyển.
Nguyện vọng 2: có ngành 20 chọn 1

Nguyện vọng 2: có ngành 20 chọn 1

TPO - Đến thời điểm này, nhiều trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung được khoảng 1 tuần. Theo thống kê của các trường, nhiều ngành nhận lượng hồ sơ lớn, gấp 20 lần chỉ tiêu cần tuyển.