Thà ít mà tốt

Thà ít mà tốt

TP- Giả sử chúng ta đã có được một quan niệm đúng về tầm quan trọng của môn Lịch sử thì sự ưu tiên về thời lượng dành cho môn này cũng không thể vượt qua nhiều môn khác.
Trước hết, cần nhìn nhận đúng vấn đề

Trước hết, cần nhìn nhận đúng vấn đề

TP - Theo thống kê, điểm trung bình kỳ thi đại học năm 2007 của môn Sử là 2,09/10. Điểm môn Sử tuy thấp nhất nhưng những môn khác cũng đâu có cao! Tôi nhận thấy vấn đề không thật sự “khủng khiếp” như người ta vẫn phàn nàn.
Nên "cải cách" sách giáo khoa lịch sử

Nên "cải cách" sách giáo khoa lịch sử

TPO – Nhiều giáo sư đầu ngành, từng nhiều năm viết sách giao khoa (SGK) lịch sử nhận định, chương trình môn học này chưa hoàn chỉnh, kiến thức quá nặng về quân sự, chính trị, “đánh đố” trí nhớ của học sinh.