Cần công khai danh tính 22 cán bộ đưa phong bì

Cần công khai danh tính 22 cán bộ đưa phong bì

TP - Công bố công khai danh tính, chức vụ cán bộ cấp dưới đã có 22 phong bì tiền “biếu” ông Thường. Tất cả những cán bộ nào trong danh sách này nằm trong diện được đưa vào quy hoạch đề bạt bổ nhiệm đều phải loại ra.