Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần

TPO - Ban Chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam vừa ra thông cáo đặc biệt vô cùng thương tiếc báo tin nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từ trần hồi 7 giờ 40 phút, ngày 11/6/2008, thọ 86 tuổi.