Tiểu đường týp 2 (đái tháo đường)

Tiểu đường týp 2 (đái tháo đường)

Tiểu đường týp 2 phát triển khi cơ thể trở nên kháng với insulin hoặc khi tuyến tụy sản xuất không đủ insulin. Chính xác tại sao điều này xảy ra là không rõ, mặc dù thừa cân và không hoạt động dường như là yếu tố quan trọng.