Tiền Phong số 160

Sau hai năm ra mắt, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động kém hiệu quả. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, tình trạng “có tiền nhưng không tiêu được” của quỹ này gây lãng phí. Đại diện doanh nghiệp cũng sốt ruột khi những hoạt động quảng bá, xúc tiến bị tắc nghẽn. THỨ BẢY 8/6/2024 Số 160 0977.456.112 TRANG 11 PHONG TỎA TÀI SẢN CỦA 8 BỊ CAN ĐÃ CHẾT VÀ BỎ TRỐN TRANG 5 Vì sao phải can thiệp giá vàng? TRANG 6 Hôm nay, hơn 106.000 thí sinh thi vào lớp 10 HÀ NỘI: Biểu dương chiến công xuất sắc của Quân chủng Hải quân Cần giải pháp chi tiêu thống nhất Doanh nghiệp trông chờ quỹ chi tiêu cho công tác quảng bá, xúc tiến du lịch có chiều sâu ẢNH: NHƯ Ý TRANG 8 + 9 TRANG 2 Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại Quân chủng Hải quân ẢNH: VIỆT TRUNG/QĐND chịu thiệt vì quỹ hỗ trợ đóng băng DU LỊCH VIỆT Xây dựng Hải quân Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại VỤ VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2: TRANG 7 Sẵn sàng hỗ trợ nhà thầu thi công GÓP SỨC TRẺ XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3: TRANG 3 THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐÀ NẴNG: Muốn cạnh tranh phải phân cấp triệt để, không nửa vời CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 8/6/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN BIỂU DƯƠNG CHIẾN CÔNG XUẤT SẮC CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN Sáng 7/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân Việt Nam, tại TP Hải Phòng. Cùng đi với Chủ tịch nước, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ TN&MT. Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân và Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đón Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà Quân chủng Hải quân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Bộ Quốc phòng; sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương để Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, biển, đảo là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Hải quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng… Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình trên biển, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp chiến lược; xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển, không để bị động, bất ngờ... XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG HẢI QUÂN Chủ tịch nước yêu cầu, Quân chủng Hải quân cần đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy được nghệ thuật quân sự, cách đánh truyền thống và kinh nghiệm thực tế, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày ở vùng biển gần cũng như vùng biển xa, tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; triển khai có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên biển. Phát huy năng lực, thế mạnh của các doanh nghiệp Hải quân vào phát triển những ngành kinh tế biển. Đồng thời, các cơ quan đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân làm ăn sinh sống trên biển; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển. Chú trọng xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hải quân; chủ động nắm bắt các thành tựu khoa học - công nghệ để nghiên cứu sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị; thường xuyên làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là với những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, đảo, nhà giàn và các đài trạm radar... NGUYỄN HOÀN CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại Quân chủng Hải quân ẢNH: VIỆT TRUNG/QĐND - Mõ ơi, tham vấn ý kiến Mõ với… - Mõ đang vội, trình bày luôn đi! - Sắp tới đây có lễ kỉ niệm năm chẵn ngày thành lập làng. Hội đồng làng đi đến quyết định cần phải có quà tri ân cho toàn bộ dân làng… - Rất hay! Rất văn minh. Không có con dân làm sao có làng được. - Đúng thế! Vấn đề còn lại làm hội đồng làng đau đầu nhất là nên mua quà gì cho xứng đáng. - Ồi! Tưởng chuyện gì. Dân làng mình đầu tắt mặt tối mưu sinh. Phẩm chất con dân làng thuần nông chân chỉ hạt bột, thật thà chất phác. Theo Mõ, quà chỉ cần đơn giản, thiết thực, gắn với cuộc sống thanh bần của họ là được. - Không được đâu! - Sao không được? - Vấn đề là trưởng làng có đứa cháu làm một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp quà tặng. Hội đồng làng khó có thể đi ra chợ tự tiện mua quà được… - Hiểu rồi! Hiểu rồi! Nghĩa là làng phải kí hợp đồng cung cấp quà tặng từ doanh nghiệp cháu trưởng làng chứ gì? Thì kí, có sao đâu? - Mõ không hiểu chuyện rồi! - Mọi người còn lăn tăn vấn đề tế nhị, nhạy cảm trong đó à? - Chính xác! Doanh nghiệp đó chuyên kinh doanh hàng hiệu, hàng cho giới thượng lưu. Chả nhẽ, tặng những người chân lấm tay bùn như dân làng ta thứ đó? - Cụ thể là những mặt hàng gì? - Rượu, bia ngoại này; thịt bò Úc này; nước hoa Pháp này; giày Ý này; các thể loại lô gô pha lê dát vàng này…Đấy, đại khái thế. Nếu tặng cho dân làng Mõ thấy ổn không? - Ổn mà! Dân làng nhận về không dùng thì ra doanh nghiệp đấy bán lại giá bèo. Lưỡng lợi nhé! Vừa hài lòng trưởng làng, vừa có chút tiền trang trải… - !!!??? MÕ LÀNG Lưỡng lợi TIN Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh tại lễ khai mạc Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 5 - TechFest Quảng Nam 2024 diễn ra tối 6/6, tại thành phố Tam Kỳ. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, năm 2022 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tăng 5 bậc (từ vị trí 54 lên 59) trong bảng xếp hạng chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Năm 2023 Việt Nam ước tính có khoảng 3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó có 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD và 2 doanh nghiệp kỳ lân khởi nghiệp. Đến nay có 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh… Tuy nhiên, theo ông Minh, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính còn đang sử dụng các thuật ngữ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo các kiểu khác nhau dẫn đến sự không chuẩn xác, không thống nhất; Việc định danh phân định chức năng nhiệm vụ của các tổ chức liên quan vẫn có sự chưa thống nhất; Còn có nhiều tên gọi khác nhau, nhiều quy định khác nhau về điều kiện, tiêu chí, thẩm quyền, cơ chế chính sách đối với việc thành lập và hoạt động của các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo... Ngoài ra phạm vi và đối tượng điều chỉnh liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo đang được xây dựng ban hành do nhiều cơ quan chủ trì, chưa có sự thống nhất thông suốt dẫn đến sự khó khăn thậm chí không thực hiện được các cơ chế chính sách ưu đãi cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. “Điều đó cho thấy cần phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý tạo sự thống nhất và đồng bộ trong xây dựng, sửa đổi bổ sung các chính sách cũng như bố trí nguồn lực thúc đẩy sự khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh. Diễn ra từ ngày 5-9/6, TechFest Quảng Nam 2024 thu hút gần 400 gian trưng bày, giới thiệu hàng nghìn ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở trong và ngoài tỉnh. HOÀI VĂN Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang cần hành lang pháp lý Trong buổi thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân (tại TP Hải Phòng), Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh gắn với đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa Hải quân nhân dân Việt Nam; Chú trọng xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Hải quân, chủ động nắm bắt các thành tựu khoa học - công nghệ để nghiên cứu sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị. Xây dựng Hải quân Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại

LỢI THẾ TỪ “BỜ BIỂN DÀI VÀ RẤT ĐẸP” Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM), để có bước đi vững chắc, Đà Nẵng cần lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư phát triển. Về thí điểm thành lập Khu thương mại tự do, ông Ngân cho rằng, đây là một mô hình rất thành công trên thế giới, đặc biệt ở những nước có ưu thế về cảng biển, như Singapore, Trung Quốc…. “Việt Nam có bờ biển dài rất đẹp với trên 3.200 km, đã quy hoạch 34 cảng biển quốc tế. Đây là điểm rất thuận lợi”, ông Ngân nói và bày tỏ ủng hộ thí điểm mô hình này tại Đà Nẵng. “Khi Đà Nẵng triển khai thành công, chúng ta sẽ nhân rộng và tôi cũng mong rằng sẽ nhân rộng ngay chứ không phải chờ đợi. Bởi vì các địa phương hiện nay cũng có đặc điểm tương tự và cũng có thể áp dụng ngay được, như Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Trà Vinh và TPHCM”, ông Ngân nói. Tuy nhiên, ông cho rằng, để thành công mô hình này, điều quan trọng nhất là hạ tầng, kết nối được giữa bên trong và bên ngoài khu thương mại tự do. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết, nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), đã và đang tổ chức thực hiện mô hình khu thương mại tự do rất thành công. Tuy nhiên, với Việt Nam là mô hình mới nên cần được đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện. “Đất đai của thành phố Đà Nẵng không nhiều, giá trị đất rất cao, nên khi thu hồi để phục vụ trung tâm thương mại tự do, cần phải tính tới vấn đề lợi ích sống còn của người dân. Đặc biệt, theo tôi cần áp dụng mức giá đền bù theo Luật Đất đai mới”, ông Hòa nêu. Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) cho rằng, pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc thành lập, hoạt động đối với khu thương mại tự do. Trong khi đó, đây là mô hình kinh tế đã khá phổ biến, được nhiều quốc gia áp dụng thí điểm. Nêu quan điểm “ủng hộ rất cao” việc thí điểm tại Đà Nẵng, tuy nhiên, ông Thông kiến nghị, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, cần phải có cơ chế giám sát để vừa làm vừa kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm. Đặc biệt là có thể định lượng được các tác động của chính sách này, nhằm đảm bảo tính khách quan, bao quát từ thực tiễn triển khai thực hiện. “KHÔNG CẦU TOÀN, KHÔNG CHỜ ĐỢI” Tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng dẫn ví dụ, khu thương mại tự do của Thượng Hải (Trung Quốc) đã thực hiện được 12 năm, có thành công rất lớn, quy mô ngày càng mở rộng hơn, với tinh thần “không cầu toàn, không chờ đợi”. Vì vậy, ông cho rằng, khu thương mại tự do ở Đà Nẵng phải cạnh tranh rất quyết liệt để tạo môi trường thu hút đầu tư và thuận lợi cho thương mại. Ngoài các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, theo bộ trưởng, có chính sách rất quan trọng đó là thủ tục hành chính. “Ở Thượng Hải, nhờ chính sách vượt trội về cải cách thủ tục, nhà máy ô tô Tesla trị giá 2-3 tỷ USD từ khi khởi công và đưa vào khai thác sử dụng chỉ trong 11 tháng. Làm trung tâm thương mại mấy trăm triệu USD cũng chỉ mất 68 ngày, tại sao người ta làm được”, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đặt vấn đề. Với Khu thương mại tự do ở Đà Nẵng, ông Dũng cho rằng, cần có cơ chế đột phá, chính sách một cửa và phân cấp triệt để, không nửa vời, “không phải cái này vẫn đưa về bộ này, cái kia vẫn đưa về bộ kia”. Bên cạnh đó, khu thương mại tự do sẽ thử nghiệm chính sách mới là cho phép thành lập văn phòng đại diện mà không cần dự án. “Thế giới hiện nay có khái niệm kinh tế văn phòng. Từ đây họ tìm ra các cơ hội đầu tư, đóng góp nhiều cho nền kinh tế. Không hạn hẹp gì mà yêu cầu cứ phải có dự án mới được mở văn phòng”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay. THÀNH NAM Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TPHCM) THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 8/6/2024 THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐÀ NẴNG: Muốn cạnh tranh phải phân cấp triệt để, không nửa vời “Ở Thượng Hải, nhờ chính sách vượt trội về cải cách thủ tục, nhà máy ô tô Tesla trị giá 2-3 tỷ USD từ khi khởi công và đưa vào khai thác sử dụng chỉ trong 11 tháng. Làm trung tâm thương mại mấy trăm triệu USD cũng chỉ mất 68 ngày, tại sao người ta làm được”. Bộ trưởng KH&ĐT NGUYỄN CHÍ DŨNG Theo đề xuất của TP Đà Nẵng về thí điểm thành lập khu thương mại tự do, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) sẽ là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. CẦN HÀNH LANG PHÁP LÝ Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý DHPIZA cho biết: Khu thương mại tự do (FTZ) là một mô hình khá phổ biến trên thế giới nhưng đến thời điểm hiện nay Việt Nam chưa có khu thương mại tự do nào được hình thành. Hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa có quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định thành lập, mô hình quản lý, cơ chế hoạt động, phân cấp quản lý trong khu FTZ. Trong thời gian qua, Việt Nam đã từng bước tiếp cận tới mô hình này thông qua việc phát triển những loại hình khu có quy mô nhỏ hơn như: khu chế xuất, khu phi thuế quan trong khu kinh tế, các kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế,... Theo ông Hùng, những quốc gia công nghiệp phát triển gần như đều xây dựng FTZ sau các cảng biển của mình. Với vị trí chiến lược của Đà Nẵng như hiện nay, vừa có cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế, vừa có khu vực biên giới biển, biên giới đường bộ, đồng thời là điểm cuối của hành lang Kinh tế Đông-Tây… theo ông Hùng, hoàn toàn có thể thiết lập được khu FTZ. Tại đó, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài có thể đem hàng hóa đến, tổ chức sản xuất, sơ chế, đóng gói, dán nhãn trước khi xuất khẩu đến nước khác hoặc sau đó mới đưa vào nội địa Việt Nam, đây là điều thuận lợi lớn. “Để làm được điều này rất cần sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương để làm sao có thể quy hoạch và tạo ra được một khu FTZ trong thời gian sớm nhất”, ông Hùng nhấn mạnh. PHÂN BIỆT VÀ HIỂU ĐÚNG VỀ KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO Phân tích về những rào cản và chiến lược phát triển, ông Vũ Quang Hùng cho rằng: Việc xã hội chưa hiểu đúng và phân biệt rõ ràng các thuật ngữ như Khu phi thuế quan, Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Kho ngoại quan hay Khu FTZ theo định nghĩa quốc tế cũng là một rào cản không nhỏ. Đây cũng là lý do dẫn đến việc Khu FTZ chưa được nhìn nhận đầy đủ về các lợi ích đem lại từ các tác động của chúng dưới góc độ kinh tế - xã hội. Để phát triển Khu FTZ trở thành một đột phá chiến lược phát triển cảng biển và kinh tế ở Đà Nẵng, Trưởng BQL DHPIZA cho biết: Cần xác định địa điểm, quy mô xây dựng Khu FTZ trên địa bàn phù hợp với các quy hoạch liên quan, thực trạng và định hướng phát triển kết nối giao thông, dịch vụ ở quy mô vùng và liên vùng. Mặt khác, cần rà soát và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chính sách kinh tế - thương mại và các chính sách liên quan, như: phát triển nguồn nhân lực, phát triển các tiện ích tài chính-bảo hiểm-ngân hàng, y tế... để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp trong Khu FTZ. Về vị trí, theo quy hoạch đã được phê duyệt, Khu FTZ Đà Nẵng có thể đặt ở khu vực Tây Bắc của thành phố. Bởi khu vực này được gắn với cảng biển Liên Chiểu là yếu tố thuận lợi hàng đầu cho một Khu FTZ. Hơn thế nữa, khu vực này hiện nay chủ yếu là các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, dân cư chưa nhiều nên việc quy hoạch thành Khu FTZ tương đối dễ dàng. Khi đó, toàn bộ khu vực Tây Bắc của Đà Nẵng sẽ như một kho ngoại quan khổng lồ, hàng hóa đưa xuống các kho, bãi ở đây chưa phải đóng thuế, có thể tiếp tục chế biến, lắp ráp, chia tách để đưa tiếp đi nước khác hoặc sau đó mới đưa vào nội địa Việt Nam. Theo ông Hùng, Khu FTZ Đà Nẵng hình thành sẽ là nơi các quốc gia, địa phương thử nghiệm các chính sách kinh tế mới, mang tính đột phá, dẫn đầu xu hướng, tạo ra các giá trị vượt trội. Đặc biệt là các chính sách về kinh tế đối ngoại. Qua đó, giúp đẩy nhanh quá trình tích lũy vốn và công nghệ, góp phần tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, đóng vai trò làm đầu tàu kéo theo sự phát triển của các vùng khác và cả nước. NGUYỄN THÀNH Đà Nẵng đề xuất thí điểm khu thương mại tự do đầu tiên trong cả nước ẢNH: NGUYỄN THÀNH Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Gắn với cảng Liên Chiểu - công trình trọng điểm đang được đầu tư xây dựng và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Khu thương mại tự do theo như đề xuất của Đà Nẵng sẽ tạo nhiều cơ hội để thành phố thu hút các nhà đầu tư, qua đó giải quyết việc làm cho người dân. Đồng thời, từ đây sẽ mở ra một định hướng phát triển mới cho Đà Nẵng trong thời gian đến. Mở ra định hướng mới cho Đà Nẵng phát triển

4 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 8/6/2024 SỨC MUA GIẢM, KHÓ CẠNH TRANH Sức mua èo uột tại chợ truyền thống thời gian qua làm tiểu thương trên địa bàn Đà Nẵng hết sức lo lắng. Việc thay đổi thói quen mua sắm trực tiếp sang trực tuyến khiến những tiểu thương tại chợ truyền thống vốn đã lớn tuổi càng gặp khó trong việc bắt kịp xu thế. Là chủ một ki ốt kinh doanh giày dép ở chợ Cồn, bà Lê Thị Thanh Thủy (67 tuổi) cho biết thời gian gần đây, việc kinh doanh không ổn định như trước, khi người dân ít đi chợ truyền thống hơn. “Dù đã tìm cách bán hàng trên facebook, zalo nhưng việc buôn bán vẫn không mấy khả quan bởi khó cạnh tranh về giá. Tôi cũng đã lớn tuổi nên khó cập nhật việc thanh toán trực tuyến hay ship hàng cho khách”, bà Thủy bộc bạch. Sự lo lắng của bà Thủy là nỗi niềm chung của tiểu thương chợ truyền thống trong bối cảnh các kênh mua sắm hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…) và kênh mua sắm online (sàn thương mại điện tử, chợ điện tử…) đang ngày càng phổ biến. Theo ông Võ Văn Khanh, Chi hội trưởng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, kết quả khảo sát các chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng cho thấy, sức mua thời gian qua giảm mạnh, cá biệt, có những ngành hàng như thời trang giảm đến 50%. Đại diện VECOM cũng nhìn nhận việc hỗ trợ các tiểu thương, hộ kinh doanh bắt kịp với xu thế thương mại điện tử không dễ bởi đa phần bà con đều đã lớn tuổi và quen với phương thức buôn bán truyền thống. Tuy nhiên, tiểu thương các chợ lại có nguồn dữ liệu về khách hàng lớn, tích lũy qua thời gian dài buôn bán, đó lại là lợi thế khi “số hóa” việc bán hàng. Để hỗ trợ tiểu thương các chợ tận dụng công nghệ để phát triển kinh doanh, Sở Công Thương Đà Nẵng đã phối hợp với VECOM khu vực miền Trung - Tây Nguyên triển khai nhiều hoạt động đào tạo chuyên sâu về thương mại điện tử và giải pháp bán hàng trực tuyến; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho tiểu thương để có thể livestream bán hàng trên nền tảng Tiktok Shop. Đồng thời, tiểu thương được xây dựng các trang bán hàng trên nền tảng Danang Trade Mart để giới thiệu thông tin, bán sản phẩm cũng như hỗ trợ trong khâu vận chuyển, thanh toán. THAY ĐỔI ĐỂ TỰ CỨU MÌNH Ngày 7/6, lần đầu tiên Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức phiên livestream bán 120 mặt hàng là đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng… của địa phương ngay tại khuôn viên chợ Cồn - một trong những chợ truyền thống lớn nhất Đà Nẵng. Có sản phẩm mắm được lựa chọn để bán trên livestream, bà Vũ Thị Định (58 tuổi, tiểu thương chợ Lệ Trạch, huyện Hòa Vang) có mặt từ sớm để chuẩn bị hàng hóa. Khi phiên livestream bắt đầu, bà chăm chú theo dõi để học hỏi cách bán hàng, giới thiệu sản phẩm và phát trực tiếp trên facebook cá nhân để quảng bá. Chợ truyền thống ế ẩm, bà Định bắt đầu mày mò tận dụng các nền tảng mạng xã hội để bán hàng. Ngoài việc liên tục đăng bài giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, bà cũng thường livestream trên facebook cá nhân để mời gọi bạn bè, người quen ở các tỉnh thành khác mua hàng. “Qua đó, mắm của nhà tôi được biết đến nhiều hơn, khách hàng từ các địa phương khác đặt hàng liên tục, khách du lịch khi tới Đà Nẵng cũng tìm đến mua. Thấy được hiệu quả của việc bán hàng qua mạng nên khi biết thông tin các khóa tập huấn về livestream bán hàng của Sở Công Thương, tôi học không sót buổi nào. Nhờ vậy, tôi biết thêm về việc mở cửa hàng trên Tikok Shop và được hướng dẫn cách giới thiệu, chào hàng…”, bà Định cho hay. Chuyên kinh doanh mặt hàng trang sức, đồ lưu niệm, trước đây, bà Hoàng Thị Dung (59 tuổi, tiểu thương chợ Cồn) chỉ bán lẻ ở chợ hoặc bỏ sỉ cho các đầu mối trong và ngoài tỉnh. Sau khi tham gia các buổi tập huấn, được các chuyên gia hướng dẫn, bà Dung cũng thử mở phiên livestream bán hàng. Vì không giỏi ăn nói nên bà thuê nhân viên để bán hàng, chốt đơn trên livestream. “Phiên đầu tiên kết quả khá khả quan, thu về vài chục triệu đồng. Qua phiên livestream của Sở Công Thương tổ chức ở chợ Cồn, tôi học hỏi thêm được nhiều điều để tiến hành một buổi livestream bài bản, chuyên nghiệp. Tôi cũng mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các tiểu thương như chúng tôi chuyển đổi số, tiếp cận với công nghệ để đổi mới cách bán hàng”, bà Dung nói. Theo ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, thông qua nhiều hoạt động, đơn vị mong muốn hỗ trợ tiểu thương các chợ truyền thống bắt kịp xu thế mua sắm trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng, hỗ trợ tiểu thương các chợ trên địa bàn tiếp cận với công nghệ livestream bán hàng, đồng thời, tham gia các sàn thương mại điện tử lớn để đa dạng hóa các kênh bán hàng”, ông Trừ cho biết. GIANG THANH Với sự hỗ trợ của Sở Công Thương TP Đà Nẵng, những tiểu thương vốn quanh năm chỉ gắn bó với các sạp hàng, ki ốt ở chợ đã mày mò bán hàng trên các kênh trực tuyến và tập tành livestream (phát trực tiếp) bán hàng. Tiểu thương chợ Cồn tham gia phiên livestream giới thiệu đặc sản hải sản khô tẩm gia vị cùng vợ chồng Tiktoker nổi tiếng xứ Nghệ Tú Huyền Vlog ẢNH: GIANG THANH Tại chợ Cồn, Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức quầy hàng tư vấn, hướng dẫn livestream bán hàng từ ngày 7/6 đến ngày 7/7. Tại đây, tiểu thương sẽ được hướng dẫn việc lập tài khoản để livestream bán hàng, sử dụng các giải pháp vận chuyển, kết nối bán hàng trực tuyến... hoàn toàn miễn phí. Tiểu thương tập livestream bán hàng từ sạp chợ Ông Từ Minh Phúc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu cho biết, giai đoạn 2023-2025, tỉnh này có một đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp là phường 3 (TP. Bạc Liêu). Phường này có diện tích dưới 20% và dân số dưới 300% so với tiêu chuẩn quy định. Tại Cà Mau, tỉnh này có 2 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp là phường 2 và xã Tắc Vân (TP. Cà Mau). Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh một phần xã Nguyễn Việt Khái vào thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân) để mở rộng thị trấn này. Tỉnh Kiên Giang cũng có một đơn vị cấp xã và một đơn vị cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 35. Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Việc này liên quan tới người dân nên cần có sự phối hợp liên ngành, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu và sự đồng thuận của nhân dân tại địa phương”. Đối với tỉnh Bạc Liêu, Thứ trưởng Hưng đề nghị tỉnh khẩn trương gửi đề án, trong đó nêu rõ có hay không việc sắp xếp cán bộ, trụ sở dôi dư,… Với tỉnh Kiên Giang, ông Hưng đề nghị chủ động bổ sung các tiêu chuẩn đặc điểm liên quan đến TP. Hà Tiên về quốc phòng an ninh; còn đối với tỉnh Cà Mau, đề nghị tỉnh làm các thủ tục liên quan tới việc điều chỉnh quy hoạch, đánh giá lại tiêu chuẩn đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. “Trong vấn đề kinh phí, trên cơ sở đề án được phê duyệt, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí. Các địa phương có ý kiến gặp khó trong triển khai tiếp nhận kinh phí ngân sách T.Ư, đề nghị các bộ, ngành tổng hợp những mặt còn khó khăn báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, để các địa phương triển khai được trong thực tế”, Thứ trưởng Võ Thành Hưng yêu cầu. TÂN LỘC Đoàn công tác trung ương làm việc với 3 tỉnh ĐBSCL về sắp xếp đơn vị hành chính Ngày 7/6, tại UBND tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 do ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. SAU VỤ XE BA GÁC GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI: Đồng Nai chấn chỉnh quản lý xe tự chế Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng xe ba gác chở hàng cồng kềnh, chở tôn, thép lưu thông trên đường gây nguy hiểm đến tính mạng cho người tham gia giao thông. Trước đó, ngày 20/5/2024, tại địa bàn huyện Long Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ba gác tự chế lưu thông ngược chiều va chạm với xe máy lưu thông đúng chiều trên tuyến Quốc lộ 51, làm một người đi trên xe máy tử vong và một người bị thương. Sau vụ tai nạn trên, UBND tỉnh tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xe ba gác tự chế, xe ba gác máy ngang nhiên chở hàng cồng kềnh, chở tôn, thép vượt quá chiều dài quy định. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tăng cường điều tra, xác định những tuyến đường, địa bàn trọng điểm thường xuyên có các loại xe các ba gác tự chế, xe ba gác máy chở hàng cồng kềnh; phương tiện cơ giới đường bộ không đăng ký, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh, xe máy cày kéo rơ moóc... lưu thông để tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng thực hiện việc tịch thu phương tiện theo đúng quy định. PV Một góc phường 8, TP Bạc Liêu

Sáng 7/6, NHNN giữ nguyên giá bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) như hôm qua, ở mức 75,9 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên sau 5 ngày cơ quan điều hành không hạ giá bán so với ngày trước đó. Biểu giá mua bán vàng miếng của SJC hiện giữ nguyên so với hôm qua, ở mức 74,9 - 76,9 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu kinh doanh khác, như Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, cũng neo giá tương đương. Trước đó, với các biện pháp bình ổn từ NHNN, giá vàng giảm liên tục 9 ngày gần đây. Giá vàng miếng giảm hơn 13 triệu đồng/ lượng, riêng trong bốn ngày đầu, các ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC bán trực tiếp đến người dân, giá vàng miếng giảm một triệu đồng/ lượng sau mỗi đêm. Ngày 7/6, Ngân hàng Vietcombank mở thêm 4 điểm bán vàng tại Hà Nội và TPHCM. Thế nhưng, nhu cầu mua vàng của dân lớn, các ngân hàng không đáp ứng đủ số vàng trong ngày. Nhiều ngân hàng hẹn khách sang tuần quay lại. Theo lãnh đạo Vietcombank, trong ba ngày đầu mở bán (3-6/7), ngân hàng đã phục vụ 1.500 lượt khách mua vàng, với trên 10.000 lượng được bán ra. Trước thông tin người dân xếp hàng và khó khăn trong việc mua vàng, trả lời báo chí sáng 7/6, đại diện NHNN khẳng định, có đủ nguồn vàng cho nhu cầu chính đáng và hợp pháp, thông tin thiếu vàng là thất thiệt. Cơ quan quản lý khẳng định “có đủ nguồn lực và quyết tâm” để bình ổn thị trường, kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới phù hợp. Hiện, mức chênh giữa giá SJC trong nước và thế giới còn khoảng gần 4 triệu đồng thay vì 19-20 triệu như trước đây. NHNN cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường, đồng thời khuyến nghị người dân đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu. Bên cạnh việc cung ứng vàng miếng cho nhu cầu chính đáng và hợp pháp, cơ quan quản lý nói sẽ chủ động các giải pháp xử lý hiện tượng gom hàng. Việc thanh tra các sai phạm nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đang được triển khai khẩn trương, đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM. PHẢI SỚM THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 24 Trước thông tin dư luận cho rằng, nhiều mặt hàng không can thiệp bình ổn mà cứ can thiệp thị trường vàng, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường vàng cần được can thiệp vì nếu không can thiệp sẽ xảy ra bất ổn và gây ra những hệ lụy lớn cho nền kinh tế. “Việc bất ổn của thị trường vàng bởi lâu nay để khoảng cách vàng trong nước chênh lệch lớn với giá vàng thế giới. Điều này sẽ dẫn đến hệ lụy như: buôn lậu, chảy máu ngoại tệ, trốn thuế, môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Nếu bất ổn thị trường vàng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế và tài chính”, ông Long nói. Theo ông Long, trong bất kỳ thị trường nào đang bất ổn, cơ quan quản lý phải dùng biện pháp can thiệp. Theo đó, biện pháp thượng sách là dùng kinh tế áp theo quy luật thị trường. Điều này có nghĩa là khi cung cầu mất cân đối phải tăng cung khi cầu lớn. Còn biện pháp hành chính là hạ sách nhưng cũng cần thiết. “Mục đích của NHNN là kéo giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, giá NHNN bán cho 4 ngân hàng quốc doanh và Cty SJC là giá ấn định do Nhà nước đưa ra. Liệu sau khi NHNN dừng bán, giá này có duy trì được lâu”, ông Long nói và cho hay, liệu NHNN có đáp ứng đủ nguồn cung vàng cho thị trường? Theo ông Long, nhu cầu của người dân đang là động “không đáy”, bởi hiện lãi suất tiết kiệm thấp, chứng khoán bấp bênh, bất động sản trầm lắng, sản xuất khó khăn. Đầu năm 2024, các tổ chức dự báo cuối năm 2024, giá vàng lên 2.600 USD/ounce, thậm chí cao hơn. Theo đó, người dân tìm đến kênh đầu tư vàng bởi dự báo khả năng sinh lời trong tương lai khi giá sẽ lên và thanh khoản tốt. “Các tiệm vàng kinh doanh nhỏ lẻ đang không bán vàng vào thời điểm này. Rõ ràng chúng ta chưa biết giá thị trường bao nhiêu bởi đây là giá bán của Nhà nước”, ông Long cho hay. Ông Long nhấn mạnh, biện pháp này của NHNN chỉ là “cú hích” và giải pháp tình thế. Hiện, chưa biết được cầu là bao nhiêu. Nếu tiếp tục cung vàng ra để giá vàng thấp liệu NHNN có đủ dự trữ ngoại tệ để đi mua vàng? Ông Long cho biết thêm, nếu tiếp tục cung ứng vàng vật chất sẽ dẫn đến vàng hóa nền kinh tế vì người dân tập trung quá nhiều vào vàng không tập trung vào sản xuất kinh doanh. Thêm nữa, việc này tạo tâm lý đầu cơ vàng. Theo đó, về lâu dài phải thay thế Nghị định 24 về quản lý vàng. NGỌC MAI Sau 5 ngày Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán vàng miếng, giá vàng SJC trong nước giảm mạnh và chỉ còn chênh với giá vàng thế giới khoảng gần 4 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia cho rằng, việc can thiệp là cần thiết và có thành công nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt còn về lâu dài phải thay thế Nghị định 24. Nhu cầu mua vàng người dân lớn, dù NHNN đã bán bình ổn giá trong 5 ngày ẢNH: NGUYỄN ĐỨC KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 8/6/2024 Vì sao phải can thiệp giá vàng? Tính chung 5 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 27% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cả nước còn tới 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, TPHCM có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, theo sau là Hưng Yên, Hải Dương, Phú Yên, Cao Bằng. Quảng Trị cũng là một trong 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công dưới trung bình cả nước (5 tháng đạt hơn 17%). Vừa qua, đoàn công tác của Bộ KH&ĐT đã kiểm tra tiến độ một số dự án trÑng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Về dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, năm 2024, kế hoạch vốn bố trí 327,7 tỷ đồng (ngân sách trung ương 300 tỷ đồng, ngân sách địa phương 27,7 tỷ đồng) dự kiến để chi trả cho khối lượng xây lắp. Phần kinh phí để chi trả giải phóng mặt bằng còn thiếu, nên dự án gặp nhiều khó khăn. Tổ công tác số 5 về giải ngân vốn đầu tư công vừa báo cáo Thủ tướng kết quả giải ngân vốn đầu tư của 6 địa phương là: Bình Thuận, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. 5/6 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước trong tháng 5/2024. Các địa phương cũng còn nhiều dự án giải ngân 0%, như Lâm Đồng, Đồng Nai... Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương nhận định, các giải pháp mà Chính phủ cũng như các địa phương thực hiện đã toàn diện trên tất cả lĩnh vực, từ thể chế, tới công tác chỉ đạo điều hành… Tuy nhiên, theo ông Phương, giải pháp quan trÑng nhất chính là sự tự giác, quyết liệt ở các đơn vị tổ chức, bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi công. Ông Phương cũng chỉ ra, đầu tư công có vô vàn tình huống phát sinh, như điều chỉnh dự án, thay đổi cơ chế chính sách, giải pháp... Với những thay đổi này, một cơ quan không làm được, mà phải có sự phối hợp nhịp nhàng từ Trung ương đến địa phương. Đây cũng là giải pháp quan trÑng, làm sao cho quá trình đầu tư công không bị ngắt quãng. Bộ KH&ĐT vừa có công điện về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024. “Riêng 33 bộ, cơ quan Trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước, đề nghị lãnh đạo tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc, kiên quyết điều chuyển cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, gây ách tắc giải ngân vốn”, Bộ trưởng KH&ĐT đề nghị. VIỆT LINH Dự án hơn 2.000 tỷ ở Quảng Trị gặp khó Ông Nguyễn Thanh Bình-Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài 48 km, chia thành 4 gói thầu đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà. Đến nay khối lượng xây lắp thực hiện với kinh phí 239 tỷ đồng, đạt 14,8%. Trong đó, đoạn qua thành phố Đông Hà có 4 trường hợp bị ảnh hưởng về đất ở, song chưa quy chủ sử dụng đất. Đoạn qua huyện Triệu Phong, các hộ gia đình bị ảnh hưởng đề nghị phải bố trí tái định cư (TĐC) mới bàn giao mặt bằng, trong khi công tác xây dựng khu TĐC thực hiện qua nhiều bước, mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. “Đoạn qua huyện Gio Linh hiện nay còn vướng công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, áp giá, công khai, lập phương án hỗ trợ và công tác TĐC”, ông Bình nói. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, song thực tế cho thấy so với yêu cầu thì tiến độ thực hiện của dự án chưa đạt yêu cầu đề ra. H.THÀNH Ngày 7/6, NHNN có công văn gửi 3 bộ: Công an, Tài chính, Công Thương phối hợp để quản lý thị trường ngoại hối, vàng. Theo đó, NHNN kiến nghị 3 bộ phối hợp thực hiện biện pháp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối, vàng. Nhiều nơi vẫn ì ạch giải ngân vốn đầu tư công Năm tháng đầu năm, 33 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp. Bốn cơ quan chưa giải ngân đồng nào. Việc nhiều đơn vị ì ạch gây lo ngại về giải ngân của cả nước. Thi công công trình cầu Thạch Hãn 1 thuộc dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị ẢNH: H. THƠ

Nguyễn Khánh Duy, học sinh Trường THCS Phú La, quận Hà Đông là một trong 10 thí sinh đặc biệt, gặp vấn đề sức khoẻ trong kỳ thi năm nay. Hôm qua, Duy trong tình trạng cánh tay phải buộc dây treo vào cổ và được bố mẹ đưa đến điểm thi cùng một học sinh lớp 8, được nhà trường lựa chọn sẽ là người chép bài hộ trong suốt kỳ thi. “Khi bị thương em vừa đau vừa hốt hoảng nhưng khi biết chắc chắn sẽ vẫn được thi nên đã thoải mái, yên tâm hơn phần nào. Em và bạn chép hộ bài thi đã có thời gian tập dượt 1-2 buổi để làm quen”, Duy nói. Ông Nguyễn Trung Trực, bố Duy cho biết, trước kỳ thi chừng chục ngày, con không may bị ngã gãy xương đòn vai bên phải khiến tay không thể cử động. Đáng lẽ ra, con sẽ phải mổ nhưng vì ngày thi cận kề nên gia đình có nguyện vọng hoãn lịch mổ chờ con thi xong mới tiến hành. Trong suốt những ngày thi, ông Trực và vợ sẽ nghỉ việc để chăm sóc, đưa đón con đi thi. Duy đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Hà Đông) và nguyện vọng 2 là Trường THPT Chương Mỹ B. “Thi cử ai cũng áp lực nhưng thấy cháu cố gắng, quyết tâm nên bố mẹ đồng hành hỗ trợ. Dù thế nào gia đình cũng xác định cho con học tiếp nên sau khi có kết quả thi, không đỗ trường công cũng sẽ tính phương án khác”, ông tâm sự. Tại điểm thi Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai có hơn 500 thí sinh dự thi cũng có 2 thí sinh gãy tay phải, không thể viết được bài thi. Tuy nhiên, thí sinh cũng được sắp xếp thi ở phòng thi riêng ở ngay tầng 1, thuận tiện di chuyển và bố trí một học sinh chép hộ bài. Toàn bộ quá trình đều có sự giám sát đặc biệt của cán bộ coi thi. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong hơn 106.000 thí sinh dự thi năm nay có 12 trường hợp gặp vấn đề về sức khoẻ cần được giúp sức, tạo điều kiện dự thi. Trong đó, cả 2 thí sinh dự thi tại Trường THPT Thọ Xuân, huyện Đan Phượng phải kết nối thiết bị để truyền insulin. Bởi hai thí sinh bắt buộc phải truyền loại hormone này 24/24 mới đảm bảo sức khoẻ. Để được dự thi, gia đình phải đưa thiết bị đến điểm thi trước đó để lực lượng an ninh kiểm tra và niêm phong. Tới mỗi buổi thi, thí sinh sẽ được cán bộ coi thi mang thiết bị tới và thi xong để lại điểm thi. Người nhà thí sinh cũng phải túc trực ở cổng điểm thi để phòng các tình huống có thể xảy ra. NÊN CÓ THÊM TRƯỜNG CÔNG Chị Đặng Thị Tuyết, có con học ở Trường THCS Đồng Mai, quận Hà Đông cho biết, những ngày cận kề kỳ thi, con chị học đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. “Thấy con học đến gầy rộc cả người nên tôi xót lắm nên cũng thức đợi con. Nhưng con không học còn lo lắng, áp lực hơn bởi vì tôi làm công nhân, không có tiền cho học trường tư với học phí đắt đỏ cũng như phải nộp nhiều khoản khác”, chị nói. Một phụ huynh khác cũng chia sẻ rằng, để chuẩn bị cho kỳ thi, cả con lẫn bố mẹ lắm phen mất ăn, mất ngủ vì phải học thêm quá nhiều. Các đợt kiểm tra trên lớp, dù điểm số tăng dần từ 38-42 nhưng chưa chắc suất nguyện vọng 1 nên có ngày con học 4 ca, ở các trung tâm luyện thi đến 10 giờ đêm. Thành phố Hà Nội nên đầu tư xây thêm trường công lập ở bậc THPT, không nên để tình cảnh thiếu trường công như hiện nay khiến học sinh, phụ huynh rất khổ”, phụ huynh này nói. Chị Nguyễn Thị Luyến có con dự thi tại điểm thi THCS Yên Nghĩa cho biết, nhà cách chừng 20 cây số nên buổi sáng phải dậy sớm, đi thi từ 5 giờ 30 phút sáng, tránh tắc đường. HÀ LINH Hôm nay, thí sinh tại Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hôm qua, nhiều thí sinh dù đau ốm, gãy tay vẫn cố nén đau đến điểm thi. Ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh chia sẻ sự lo lắng, áp lực đến mất ăn mất ngủ khi Hà Nội có quá ít trường công, số học sinh được chọn vào trường công ít. 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 8/6/2024 Thí sinh gặp vấn đề sức khỏe vẫn cố gắng đến địa điểm để làm thủ tục dự thi ẢNH: TRỌNG TÀI HÀ NỘI: Hôm nay, hơn 106.000 thí sinh thi vào lớp 10 RƠI NƯỚC MẮT VÌ ĐỀ THI KHÓ Bước ra khỏi phòng thi sau 2 tiếng đồng hồ làm bài môn Toán, Thùy Vân (điểm thi Trường THCS, quận 3) mắt ngấn đỏ, chạy nhanh đến ôm chầm lấy mẹ. “Đề khó quá, con làm không được. Sợ không đậu nguyện vọng 1 mẹ ơi!”, Vân nói với mẹ trong tiếng nấc. Nữ sinh cho biết mình đã bật khóc giữa phòng thi vì đề quá khó. Những bài toán thực tế trong đề thi là kiến thức của học kỳ 1, em không ôn tập kỹ. Vân nói rằng với đề thi năm ngoái, em có thể tự tin đạt điểm 8 nhưng với năm nay thì không kỳ vọng nhiều. Bật khóc, buồn hay thất vọng cũng là trạng chung của rất nhiều thí sinh sau khi kết thúc bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Nhiều giáo viên cũng cùng chung nhận định đề khó và có độ phân hóa cao, sẽ rất ít thí sinh “ẵm” điểm 9, điểm 10 môn học này. Đánh giá về đề thi năm nay, thầy Huỳnh Phước Nguyên, giáo viên Toán Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) cho rằng, với 8 câu hỏi trong đề thi, chỉ có câu số 1 là thí sinh có thể đạt được điểm tuyệt đối. Những câu hỏi còn lại đòi hỏi thí sinh phải học bài bản và có tư duy thì mới có thể làm bài tốt. “Câu số 6 và số 7 trong bài phức tạp hơn đề thi năm ngoái. Với câu hình học số 8, đa số thí sinh làm được câu A, đến câu B sẽ tăng mức độ khó và câu C là rất khó nên đa phần thí sinh không giải được”, thầy Nguyên nói. Từ đó, thầy Nguyên dự đoán phổ điểm năm nay có thể ở mức dưới 6. Những thí sinh học lực khá mới có thể đạt điểm 6, thí sinh giỏi sẽ đạt tầm 8, còn xuất sắc trên 8-9 điểm. Học lực trung bình sẽ đạt được 3-4 điểm. Cùng chung nhận định, thầy Nguyễn Đăng Khoa, giáo viên Trường THCS Tân Túc (huyện Bình Chánh) cho hay, các câu hỏi về toán thực tế trong đề thi các năm trước ở mức nhẹ, học sinh dễ dàng lấy điểm. Trong năm nay, đề rắc rối hơn và khiến thí sinh lúng túng, mất bình tĩnh và dễ mất điểm. CẦN CÓ TÍNH PHÂN HÓA Liên quan đến đề thi Toán, ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, kỳ thi lớp 10 là kỳ thi tuyển sinh, trên tinh thần ra đề thi thể hiện tính phân hóa cao để chọn được các em vào từng trường phù hợp. “Hiện có nhiều trường với nhiều mức độ khác nhau nên không thể đánh giá đề dễ hay khó mà là qua đề thi chọn được bao nhiều phần trăm học sinh giỏi, bao nhiêu phần trăm khá… Khó là khó chung nên không ảnh hưởng đến việc chọn nguyện vọng của các em thí sinh”, ông Nam nói và khẳng định, đây là đề thi tuyển sinh chứ không phải đề thi tốt nghiệp nên có tính phân loại cao. Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, trước khi ra đề thi, hội đồng thi đã xây dựng ma trận đề. “Những năm qua, Sở GD&ĐT luôn ra đề theo hướng mỗi năm đều tăng tính vận dụng, giải quyết vấn đề. Năm nay là năm cuối kết thúc chương trình cũ và chuyển giao chương Giáo dục phổ thông 2018 nên có thể độ khó cao hơn, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng năng lực để giải quyết vấn đề nhiều hơn”, ông Minh nói. NGUYỄN DŨNG - NHÀN LÊ Thí sinh “than trời” vì đề Toán khó Thí sinh TPHCM tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 -2025 Hôm qua (7/6), hơn 98.000 thí sinh tại TPHCM đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ở môn thi Toán, nhiều thí sinh, giáo viên than đề thi năm nay khó hơn các năm trước nhiều. Hôm nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn (hình thức tự luận, thời gian 120 phút) và Ngoại ngữ (hình thức trắc nghiệm, thời gian 60 phút). Ngày mai, thí sinh thực hiện bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên. TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI TPHCM: “Dạng toán thực tế học sinh không thường làm nên sẽ thấy lạ và bỏ qua. Với đề thi trên, sẽ khó có “mưa” điểm 9, 10. Ngược lại, điểm dưới 5 sẽ nhiều hơn năm ngoái”. Thầy NGUYỄN ĐĂNG KHOA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==