Ếch cây ngấu nghiến ăn thịt rắn và cái kết bất ngờ

Clip ghi lại cận cảnh ếch cây ngoạm chặt con rắn keelback trong miệng và cố ăn thịt nó khiến người xem sửng sốt.