Có 8 kết quả :

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 được giữ nguyên ở mức 18.340 đồng/lít

Giảm trích quỹ, xăng E5 Ron 92 giữ giá ở mức 18.340 đồng/lít

TPO - Để giữ giá bán lẻ xăng dầu như hiện hành, cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối từ 15h hôm nay giảm chi sử dụng quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng E5 RON92 trong khi các loại dầu diesel và dầu mazut được tăng sử dụng quỹ bình ổn. Giá bán lẻ xăng E5 RON92 ở mức 18.340 đồng/lít.
Giá bán lẻ xăng E5 RON92 tối đa ở mức 18.340 đồng/lít

Tăng trích quỹ, giữ nguyên giá bán xăng, dầu

TPO - Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá bán lẻ xăng dầu nhằm giữ nguyên giá bán lẻ như hiện này. Giá bán lẻ xăng E5 RON92 tối đa ở mức 18.340 đồng/lít.
Giá bán lẻ các mặt hàng dầu tăng từ 235 đồng - 495 đồng/lít, kg

Giữ giá xăng E5, tăng giá dầu

TPO - Theo quyết định của liên bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ mặt hàng dầu diesel loại 0.05S tăng 360 đồng/lít, dầu hỏa tăng 495 đồng/lít; và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 235 đồng/kg. Giá bán lẻ các mặt hàng xăng được giữ nguyên.