Có 3 kết quả :

Bảo vật quốc gia “Đường Kách mệnh” và đèn tọa đăng là hai trong số nhiều kỷ vật thiêng liêng về Đảng

Những kỷ vật thiêng liêng

TP - Khai mạc đúng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam giới thiệu gần 200 hình ảnh, hiện vật quý.