Dựng rạp ma chay, hiếu hỉ ngoài đường có thể bị phạt 10 năm tù

Tùy theo mức độ tai nạn, người vi phạm việc dựng rạp ma chay, hiếu hỉ ngoài đường có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.