Đưa BAT vào dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi

Đưa BAT vào dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi
Lần đầu tiên, dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường đưa vào các quy định về “Công nghệ tốt nhất hiện có” – BAT nhằm ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường ở nước ta.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghệ tốt nhất hiện có” (Best Available Techniques - BAT) và tham vấn hoàn thiện quy định BAT trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)”.

BAT được giới chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là phương án lựa chọn bảo đảm phù hợp thực tế, hiệu quả về mặt kinh tế cũng như ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. BAT thực chất là các giải pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có của một quốc gia, bao gồm công nghệ và các kỹ thuật khác. BAT hiện được nhiều quốc gia trên thế giới quy định và áp dụng hiệu quả, thành công trong phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, BAT một vấn đề mới, lần đầu được đề xuất luật hóa. Tuy nhiên thực tế BAT đã được triển khai, áp dụng ở một số ngành công nghiệp ở nước ta do chính nhu cầu thay đổi công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất và sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế của các doanh nghiệp.

Hiện trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) quy định các dự án, cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao phải nghiên cứu, áp dụng BAT theo lộ trình Chính phủ quy định. Bộ TN&MT cho rằng BAT là công cụ quản lý môi trường cần thiết, quan trọng, giúp sàng lọc các dự án đầu tư và phòng ngừa ô nhiễm môi trường và dưới góc độ doanh nghiệp thì BAT là các giải pháp công nghệ, kỹ thuật giúp nâng cao năng suất sản xuất, hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG