Có 3 kết quả :

“Khát vọng sống” phiên bản 2020 của Nhà sách Đông A.

Đẹp như sách bây giờ

Nguyễn Huy Thiệp bảo tuyển mới nhất 42 truyện ngắn của ông, ấn bản kỷ niệm 70 năm sinh tác giả là cuốn sách đẹp, hiếm. Còn Trần Đại Thắng, ông chủ của Đông A- đơn vị liên kết với NXB Văn Học xuất xưởng cuốn này, nói: “Đẹp đến đâu không biết nhưng chắc chắn là cuốn nhiều minh họa nhất trước nay”.