Dòng suối rộng 1,8 m nguy hiểm nhất thế giới

Bên dưới dòng suối Bolton Strid (Anh) thơ mộng là mạng lưới hang động và đường hầm chưa xác định độ sâu. 100% trường hợp tử vong khi bơi lội hay vô tình rơi xuống nơi này.