Động lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi bạn trẻ

TP - Theo anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Di chúc của Bác vừa là động lực, vừa là định hướng cho sự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để mỗi bạn trẻ sống có trách nhiệm với Tổ quốc, cộng đồng, xứng đáng là “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Động lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi bạn trẻ ảnh 1

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Thưa anh, trong Di chúc của Bác, khi nói về thế hệ trẻ, Bác đã nhấn mạnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, vậy 50 năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và đặc biệt quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ. Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Khắc ghi những lời dạy của Bác, 50 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn cố gắng, không ngừng lớn mạnh để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đoàn đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng để hiệu triệu lớp lớp thanh niên Việt Nam rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến. Tiêu biểu như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”…; tổ chức các chương trình, hoạt động đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh niên. Với các thế hệ thanh niên Việt Nam, Di chúc của Bác vừa là động lực, vừa là định hướng cho sự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Làm theo Di chúc Bác, làm theo những điều Bác Hồ dạy không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tình cảm, sự tin yêu của tuổi trẻ hôm nay với những gì Bác Hồ kính yêu đã dành cho thanh niên, đất nước.

Động lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi bạn trẻ ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng, hiện nay, một bộ phận thanh niên xa rời lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, quan điểm của anh về vấn đề này?

Phải khẳng định rằng, đại bộ phận thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống vì cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận thanh niên còn dao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sống thực dụng, lười học tập, lao động. Thực tế đó đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định đổi mới và tăng cường tuyên truyền, giáo dục ĐVTN sống có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa. Chúng tôi triển khai nhiều giải pháp, bao gồm cấp thiết trước mắt và dài hơi. Đó là đổi mới việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các bài học lý luận chính trị sửa đổi, các cuộc thi trực tuyến qua mạng internet...

Chúng tôi đặc biệt chú trọng giáo dục thanh niên qua các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhằm có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Cùng với đó là triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, đưa ĐVTN tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,... nhằm giúp mỗi bạn trẻ được rèn luyện, trải nghiệm, thấy được giá trị của bản thân đóng góp cho cộng đồng xã hội, từ đó có lối sống tích cực, trách nhiệm hơn.

Để hướng thanh niên đến các giá trị cao đẹp, tổ chức Đoàn đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí. Đây sẽ là một trong những giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Động lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi bạn trẻ ảnh 3 Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao đuốc cho Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tại buổi lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tối 20/1, tại Khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng (TPHCM) Ảnh: Ngô Tùng

Ðề cao nêu gương của cán bộ đoàn

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm 2019, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, anh có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật của đợt hoạt động?

Phát động từ tháng 1/2019, tại Bến cảng Nhà Rồng (TPHCM), sau 9 tháng triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước; tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi bạn trẻ.

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Trong 9 tháng đã có hơn 8 nghìn diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về Di chúc, về thế hệ trẻ với Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự tham gia của hơn 1,2 triệu ĐVTN; cả nước đã có trên 4 nghìn công trình thanh niên làm theo lời Bác.

“Đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” cùng với nhiều chuỗi hoạt động khác từ đầu năm 2019 đến nay như một lời tri ân, khẳng định niềm tin, tự hào, sự kính trọng của tuổi trẻ Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu; đồng thời cũng là sự báo công của tuổi trẻ với Bác, với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong

Theo tôi, sự trưởng thành của mỗi ĐVTN là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả đợt hoạt động vừa qua. Tuy thời gian không dài nhưng các cấp bộ Đoàn đã phát hiện, tuyên dương nhiều tấm gương thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo thống kê, các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương gần 40.000 điển hình thanh thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác. Cấp Trung ương tổ chức gặp gỡ 392 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc vào dịp tổng kết đợt hoạt động.

Cái được lớn nhất qua đợt hoạt động này là đã góp phần giúp cho mỗi bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó củng cố niềm tin, biến nhận thức, ý chí thành hành động, việc làm cụ thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. 

Thời gian tới T.Ư Đoàn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào, thưa anh?

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt của Đoàn trong tất cả các lĩnh vực công tác. Theo đó, định kỳ hằng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, ĐVTN. Trên nền tảng các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi. Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng đoàn viên, cán bộ, tổ chức Đoàn hằng năm. Một trong những giải pháp được chú trọng nhất là tuyên dương, nhân rộng những hành động, nghĩa cử cao đẹp, các điển hình tiên tiến trong học và làm theo lời Bác để tạo sự lay động, lan tỏa.

Trân trọng cám ơn anh! 

Hơn 4.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác

Theo Ban Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn, công trình thanh niên làm theo lời Bác được Ban Bí thư T.Ư Đoàn xác định là một trong những hoạt động cụ thể hóa đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Qua 9 tháng triển khai, cả nước có hơn 4.000 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp tỉnh. Các tỉnh, thành đoàn đã lựa chọn 109 công trình tiêu biểu gửi về T.Ư Đoàn để xét chọn công trình tiêu biểu toàn quốc. Qua 2 vòng xét chọn và khảo sát, kiểm tra của Hội đồng xét chọn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chọn ra 50 công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc năm 2019 để tuyên dương vào tối 26/8, tại Quảng trường Ba Đình.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh

Hai nữ sinh giành chiến thắng Olympic Tiếng Anh HS-SV Đắk Lắk

TPO - Để đoàn viên, thanh niên có dịp được trau dồi về trình độ ngoại ngữ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, năm 2021 với sự tham gia của 133 học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.
Đa dạng hoạt động trong tuần lễ sách lần đầu diễn ra ở TP. Thủ Đức

Đa dạng hoạt động trong tuần lễ sách lần đầu diễn ra ở TP. Thủ Đức

TPO - Trong khuôn khổ Ngày sách Việt Nam diễn ra ở thành phố Thủ Đức, Ban tổ chức giới thiệu hơn 1.400 tựa sách gồm gần 10.000 bản sách với những chủ đề, nội dung phong phú; đồng thời tổ chức các buổi giao lưu tác giả, giới thiệu sách, tọa đàm với các chuyên đề về sách; tổ chức khu vui chơi phát triển kỹ năng dành cho thiếu nhi.
Đồng Tháp đồng hành với bạn trẻ khởi nghiệp

Đồng Tháp đồng hành với bạn trẻ khởi nghiệp

TPO - Với giới trẻ khởi nghiệp Đồng Tháp, đứng thứ 2 PCI cả nước là một kết quả đáng tự hào và là niềm tin, động lực cho cả lãnh đạo và người dân. Đồng thời, "các bạn khởi nghiệp không bao giờ phải đi một mình, là nơi được lắng nghe, quan tâm, tin tưởng và được tạo nhiều cơ hội tốt nhất để hoàn thiện những ý tưởng của mình, đóng góp cho xã hội."