Đồng hồ biến tay người thành màn hình cảm ứng

Đồng hồ LumiWatch dùng máy chiếu tạo màn hình lớn tương đương smartphone trên cánh tay người dùng với thời gian chiếu liên tục là một tiếng.