Đồng chí Lê Quốc Phong tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ba đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14. Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh, các cán bộ trong Ban Chấp hành và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong năm 2018.

Đồng thời chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 817-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ba đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã lấy phiếu về việc xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giao Trung ương. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm